Termeni și condiții speciale pentru membrii Clubului Yves Rocher

Acești termeni şi condiții speciali se aplică clienților care sunt Membri ai Clubului YVES ROCHER sau care doresc să dobândească această calitate.

 
INFORMAȚII GENERALE DESPRE CLUBUL YVES ROCHER

1.1 Societatea Yves Rocher Romania SRL, cu sediul social în București, str. Ion Câmpineanu, nr, 11, biroul nr. 6.03 si 6.04, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2299/2009, CIF RO 25157427, a creat un program special de beneficii pentru clienții interesați. Acest program este denumit CLUBUL YVES ROCHER (numit în continuare și „CLUB") și funcționează în conformitate cu termenii și condițiile descrise mai jos.
1.2. CLUBUL are drept scop crearea unei comunități de persoane interesate de îngrijire şi înfrumusețare cu produse marca Yves Rocher şi implică relații strânse între YVES ROCHER și acești clienții ai săi (Membri ai Clubului), care îndeplinesc condițiile de mai jos.
1.3. Membrii Clubului aleg să aibă o relație strânsă cu YVES ROCHER pentru a primi informații speciale despre produse, a participa la prezentări de produse, sesiuni de make-up sau informare cu privire la frumusețe etc. şi alte subiecte. Ei pot beneficia de reduceri pentru volum, facilități de plată (plată după livrare), webinarii, evenimente la care se discută despre produse cosmetice, asistență și informații din partea YVES ROCHER.
1.4. Prezentele termeni şi condiții speciale reglementează raporturile juridice dintre YVES ROCHER și orice Membru al Clubului YVES ROCHER, stabilind condiții ce trebuie îndeplinite pentru a deveni și a rămâne Membru al Clubului, avantajele, condițiile speciale de vânzare către Membrii Clubului, facilitățile de care pot beneficia Membrii Clubului, precum și drepturile și obligațiile Membrilor Clubului în raport cu YVES ROCHER și cu acest program.

CONDIȚII PENTRU A DEVENI MEMBRU

2.1. Orice persoană, interesată de produsele YVES ROCHER, de a fi parte din Club (Comunitate), de a avea o comunicare cu Yves Rocher şi comunitatea Membrilor de Club şi de avantajele oferite de Club poate deveni Membru al Clubului, în măsura în care persoana respectivă are cel puțin 16 ani, acceptă acești termeni şi condiții și respectă procedura descrisă mai jos.
2.2. Pentru a deveni Membru al Clubului persoana interesată trebuie să își creeze un cont personal pe https://www.yves-rocher.ro/ completând formularul de înscriere ca Membru de Club și transmițându-l societății YVES ROCHER.
Datele completate trebuie să fie reale, complete și corecte.
Orice modificare a datelor completate în formularul de înscriere trebuie să fie comunicată/efectuată în cel mai scurt timp. Această comunicare poate fi făcută în mod direct către Serviciul Relații Clienți la customerservice@yves-rocher.ro.
Putem să vă contactăm pentru verificarea identității.
2.3. Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere persoana interesată acceptă Termenii şi Condițiile speciale pentru Membrii de Club, Termenii şi Condițiile de Vânzare la Distanţă, Temenii de Utilizare a Site-ului precum şi declară că a citit Politica de Protecție a Datelor Personale și Politica Cookies. În cazul în care o persoană nu este de acord cu toate acestea persoana respectivă nu poate deveni Membru al Clubului.
2.4. Înscrierea ca Membru al Clubului este validată de YVES ROCHER dacă:
 toate datele sunt completate corect;
 Termenii şi Condițiile Speciale pentru Membrii Clubului, Termenii şi Condițiile de Vânzare la Distanţă, Termenii de Utilizare a Site-ului precum si Politica de Protecție a Datelor Personale aplicabile sunt citite şi acceptate, persoana în cauză confirmând că are peste 16 ani.
Calitatea de Membru de Club se obține de la data la care YVES ROCHER primește şi validează formularul de înscriere în Club în format electronic pe www.yves-rocher.ro completat corect şi complet. Membrul de Club va primi automat un email de confirmare de creare a contului.
2.5. Fiecare Membru al Clubului va avea alocat un număr de identificare.
2.6. În momentul înscrierii, orice Membru al Clubului poate opta să fie consiliat de o persoană dedicată (Lider/Manager zona/Partener Digital) care îi va fi repartizată sau care poate fi aleasă de către Membru de Club şi care va contacta Membrul de Club prin modalitățile de contact comunicate de acesta (email, telefon, SMS, rețele sociale etc.) şi îi va oferi informații despre produsele YVES ROCHER, îi va prezenta oferte promoționale, îl va invita la evenimente etc. În acest caz Membrul de Club devine Membru de Club Consiliat.
Orice Membru de Club Consiliat, care are cel puțin 18 ani, poate solicita în scris, prin completarea unui formular, aprobarea unei facilități de plată (plata la un anumit termen de la livrare) caz în care devine Membru de Club Implicat.

Facilitatea de plată se acordă pe baza unei discuții cu persoana dedicată, după completarea şi predarea către aceasta a formularului de solicitare a facilității de plată. În cadrul discuției persoana dedicată apreciază interesul si seriozitatea Membrului de Club.
De asemenea, persoana dedicată, pentru acordarea sau ulterior menținerea facilității de plată, poate eventual consulta statistici cu privire la istoricul/volumul de cumpărături, incidente sau întârzieri de plată, vechimea Membrului de Club etc. Toate acestea pot fi elemente ajutătoare în luarea deciziei de acordare sau de menținere a facilității de plată.
În măsura în care un Membru de Club Implicat nu dorește realizarea acestor statistici (profile) se poate opune realizării de statistici, caz în care acestea nu vor mai fi realizate pentru menținerea facilităților de plată, iar respectivul Membru de Club nu va beneficia sau nu va mai beneficia de aceste facilități de plată, ulterior opoziției. Confirmarea obținerii facilității de plată de către Membrul de Club poate fi identificată direct de către Membrul de Club direct în contul său de pe www.yves-rocher.ro unde este anunțată. Odată acordată facilitatea de plată, Membrul de Club, în urma accesării contului său de Membru de Club de pe www.yves-rocher.ro, va vizualiza opțiunea de plată la termen în momentul plasării unei comenzi.

2.7. Orice Membru al Clubului are libertatea de a renunța în orice moment la statutul său preferențial de Membru de Club și/sau la calitatea de Membru Consiliat și/sau Membru Implicat etc. și poate deveni Membru de Club obișnuit sau client obișnuit.
Renunțarea la statutul de Membru de Club se poate realiza foarte simplu, prin trimiterea unui email la adresa customerservice@yves-rocher.ro. Vă putem contacta pentru verificarea identității.
Ne rezervăm dreptul ca înaintea ștergerii contului Dvs. de Membru de Club sau modificarea statutului Dvs. din Membru de Club în Membru de Club (în cazul în care sunteți Membru de Club Consiliat sau Implicat şi optați pentru Membru de Club simplu) sau în client obișnuit, să efectuăm verificări cu privire la istoricul dumneavoastră de plată a comenzilor.
Vom putea efectua modificările precizate mai sus, pe contul dumneavoastră de Membru de Club, inclusiv ștergerea contului, cu excepția cazului în care există restanțe de plată

DREPTURILE ȘI BENEFICIILE MEMBRILOR

3.1. Beneficiile Membrilor de Club:
 acces la evenimentele organizate de YVES ROCHER pentru Membrii Clubului;
 legătură mai strânsă cu YVES ROCHER și acces la informații despre produsele YVES ROCHER;
 promoții speciale dedicate Membrilor Clubului;
 persoană dedicată pentru consiliere, acest lucru presupunând contactarea Membrului de Club de către persoana dedicată prin modalitățile de comunicare existente (email, telefon, SMS, poștă, rețele sociale etc.)
 acces în calitate de Membru de Club la www.yves-rocher.ro, şi la un spațiu personal pe www.yves-rocher.ro în care se păstrează datele sale personale, istoricul comenzilor și eventual informații despre produsele preferate;
 reduceri speciale (mai ales pentru volum);
 facilități de plată, conform celor de mai sus.

3.2. Reducerile (acordate în funcție de volum sau altfel) de care beneficiază Membrii Clubului sunt anunțate pe www.yves-rocher.ro.
3.3. Fiecare Membru al Clubului are dreptul de a fi repartizat unei persoane dedicate (Lider/ Manager Zona/Partener Digital) care va asigura consilierea, prezentarea produselor etc. Membrul poate alege el însuși persoana dedicată sau poate solicita să fie repartizat unei persoane dedicate aleasă de YVES ROCHER.
Un Membru care intră în contact cu un Lider/Manager Zonă/Partener Digital devine Membru Consiliat sau Implicat (doar în cazul în care îndeplinește anumite cerințe suplimentare care sunt prevăzute de programul Clubul YVES ROCHER şi îi sunt comunicate de Lider/ Manager Zona/Partener Digital). YVES ROCHER poate decide oricând să înlocuiască persoana dedicată (Liderul/Manager-ul de zonă/Partenerul digital) atunci când este necesar sau cu scopul de a îmbunătăți relația. Membrul Consiliat/Implicat poate solicita înlocuirea Liderului/ Partenerului Digital/Manager-ului sau de zona.
3.4. În plus, un Membru Consiliat poate beneficia, pentru comenzile sale, de facilități de plată cum ar fi plata produselor comandate la un anumit termen de la livrare (nu mai mult de 21 de zile de la emiterea facturii). În acest caz, Liderul/Partenerul Digital/Manager-ul de zonă informează societatea YVES ROCHER, care are dreptul să aprobe sau să refuze respectiva solicitare, în funcție de condițiile de acordare a facilităților de plată aplicabile la momentul respectiv. Dacă solicitarea este aprobată, Membrul Consiliat devine Membru Implicat și poate fi informat despre schimbarea statutului său de către persoana dedicată sau/şi va putea vizualiza în contul său de client de pe www.yves.rocher.ro opțiunea de plată la termen, în momentul plasării comenzii.
3.5. YVES ROCHER are dreptul de a aproba sau de a refuza această facilitate de plată prin raportare la politica facilităților de plată aplicabilă Membrilor Clubului în ceea ce privește plățile și prin raportare la recomandarea Liderului/Partenerului Digital/ Manager-ului său de zona, în urma discuției privind facilitatea de plată. Facilitatea de plată poate fi acordată/menținută doar atât timp cât respectivul Membru de Club nu se opune realizării unor statistici, pe baza cărora să se poată lua decizii (neautomate) privind acordarea și/sau menținerea sau retragerea facilității de plată.
3.6. Membrul de Club căruia i s-a aprobat facilitatea de plată (posibilitatea de amânare a plății) poate alege să plătească produsele comandate de la YVES ROCHER în termen de maxim 21 zile de la emiterea facturii. YVES ROCHER acordă unui astfel de Membru al Clubului o facilitate de plată de maxim 800 lei. Aceasta limită a facilității de plată poate fi modificată unilateral de către Yves Rocher în sens crescător sau descrescător, urmând ca Membrul de Club să fie informat despre acest lucru de către Liderul/Managerul de zonă sau Partenerul Digital de care aparține precum și direct în contul său online de Membru de Club. Facilitatea de plată este definită ca valoarea totală curentă a tuturor facturilor aferente comenzilor care nu au fost achitate înainte de livrare. Membrii Clubului nu mai pot utiliza facilitatea de plată ca metodă de plată dacă se atinge sau depășește nivelul facilității de Plată, urmând a achita contravaloarea produselor comandate prin oricare din celelalte modalități de plată acceptate de Yves Rocher. În acest caz se pot utiliza numai alte metode standard de plată pentru comenzi de la YVES ROCHER. Facilitatea de plată se aplica exclusiv comenzilor plasate pe www.yves-rocher.ro prin logare ca Membru de Club Implicat (Membru de Club cu facilitate de plată).
3.7. Facilitatea de Plată poate fi redusă, majorată sau complet anulată/retrasă de YVES ROCHER în funcție de respectarea termenelor de plată de către Membru și de alte criterii specifice, care sunt stabilite exclusiv de către YVES ROCHER. Membrul Clubului va fi informat prin e-mail, telefon și/sau SMS despre schimbarea statutului său în ceea ce privește facilitatea de plată.
3.8. Dacă factura unui Membru al Clubului care utilizează facilitatea de plată nu este achitată în termen de maxim 21 zile de la data emiterii sale, YVES ROCHER are dreptul de a bloca orice facilitate de plată a Membrului de Club. Dacă ulterior Membrul Clubului își plătește toate datoriile în termen de maxim 45 de zile de la emiterea facturii, acesta poate beneficia din nou de facilitatea de plată.
3.9. Dacă datoriile unui Membru al Clubului rămân neplătite pentru 45 de zile (devin Creanțe irecuperabile), YVES ROCHER poate anula statutul acestuia de Membru al Clubului, inclusiv toate beneficiile aferente acestui statut.
3.10. În cazul în care factura unui Membru al Clubului nu este plătită în termenul de 45 de zile de la data emiterii, YVES ROCHER are dreptul să transfere unor terți obligația de încasare a Membrului Clubului. Toate datoriile care depășesc termenul menționat mai sus, de 45 de zile, sunt considerate „Creanțe irecuperabile intern”.

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR CLUBULUI YVES ROCHER

4.1. Fiecare Membru al Clubului trebuie să comunice societății YVES ROCHER datele sale de contact (nume, adresă, e-mail, telefon) și să le actualizeze imediat ce se schimbă. În cazul în care este necesară orice fel de comunicare, adresele poștale și electronice la care se trimite corespondența vor fi cele completate pe www.yves-rocher.ro.
Membrii Clubului declară pe proprie răspundere că respectivele date cu caracter personal sunt reale și corecte și se angajează să anunțe imediat orice schimbare. 4.2. Membrii Clubului se obligă să nu se implice în niciun fel de practici comerciale care ar putea afecta marca YVES ROCHER și imaginea societății YVES ROCHER, inclusiv revânzarea produselor pe diferite site-uri sau rețele sociale fără a se limita la acestea.
4.3. Membrii Clubului se obligă să securizeze si păstreze confidențialitatea parolei de acces la www.yves-rocher.ro și a tuturor datelor și informațiilor aflate pe www.yves-rocher.ro la care au acces în calitate de membrii de Club sau în cadrul Clubului.
4.4. Produsele YVES ROCHER sunt destinate vânzării către clientul final și nu re-vânzării ulterioare/distribuției neautorizate.

OPOZITIA LA PRELUCRAREA în SCOP DE MARKETING ŞI LA REALIZAREA DE PROFILE

5.1. Datele cu caracter personal ale Membrilor Clubului sunt prelucrate în conformitate cu Regulile YVES ROCHER privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Membrilor Clubului. Vă rugăm vizitați periodic Politica noastră de Protecție a Datelor Personale.
5.2. Orice Membru de Club poate retrage oricând acordul său de a fi Membru de Club, se poate opune prelucrării datelor sale personale în scop de marketing, inclusiv realizării de profile pentru marketing sau pentru menținerea facilității de plată, caz în care Yves Rocher Romania SRL va da curs solicitării şi nu va mai putea prelucra datele sale în scop de marketing, şi statistici în scop de marketing şi nici nu va mai realiza statistici despre volumul de produse cumpărat, istoric. Persoana respectivă va pierde calitatea de Membru de Club, dacă va solicita să nu mai primească informări despre club și produse.
Dacă se opune unor statistici ce se pot consulta pentru acordarea/menținerea facilității de plată, persoana respectivă va pierde dreptul la facilitatea de plată.
Orice opoziție poate fi transmisă în orice moment, gratuit, către YVES ROCHER Romania SRL, fie prin poștă la adresa YVES ROCHER Romania SRL C.P. 88, O.P. 83, 062610, București, fie prin email la adresa customerservice@yves-rocher.ro .

ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL CLUBULUI ȘI RETRAGERE

6.1. Orice Membru al Clubului se poate retrage din Club oricând, prin efectuarea unei cereri scrise la adresa de e-mail customerservice@yves-rocher.ro.
6.2. Dacă un Membru al Clubului nu își respectă oricare dintre obligațiile menționate mai sus, comite abuzuri, are întârzieri mari de plată, utilizează incorect www.yves-rocher.ro sau desfășoară orice acțiune care ar putea afecta marca YVES ROCHER ori încalcă normele etice de conduită, YVES ROCHER poate decide excluderea acelui Membru din Club cu efect imediat.
6.3. YVES ROCHER poate exclude din Club orice Membru ale cărui facturi pentru produse livrate sunt neplătite.
6.4. Persoanele care nu mai sunt Membri ai Clubului pot rămâne clienți YVES ROCHER standard, fără a avea însă niciun fel de avantaje legate de calitatea de Membru al Clubului.

DISPOZIȚII FINALE

7.1 Relația dintre YVES ROCHER și orice Membru al Clubului, indiferent de statut sau naționalitate, sunt reglementate de legislația română.
7.2 Nicio întârziere sau omisiune a societății YVES ROCHER în exercitarea unui drept, a unei competențe sau a unui privilegiu nu va afecta dreptul, competența sau privilegiul în cauză și nu poate fi interpretată ca o renunțare la dreptul, competența sau privilegiul în cauză. Nicio exercitare singulară sau parțială a unui drept, a unei competențe sau a unui privilegiu nu exclude exercitarea sa ulterioară și nici exercitarea altor drepturi sau competențe.
7.3 Mărcile comerciale, desenele, logo-urile și modelele prezente și viitoare ale YVES ROCHER sunt și rămân proprietatea YVES ROCHER sau a membrilor grupului său indiferent dacă sunt sau nu înregistrate pe teritoriul României, membrii Clubului neputând dispune de acestea fără acordul prealabil al YVES ROCHER Romania, în caz contrar fiind obligați la despăgubiri.
7.4. YVES ROCHER poate modifica prezentele Termeni şi Condiții Speciale de Membru de Club prin publicarea unor noi termeni şi condiții pe pagina de internet. De asemenea, YVES ROCHER își rezervă dreptul ca în condiții speciale să schimbe sau să înceteze activitatea Clubului. În acest caz, modificările vor deveni aplicabile Membrilor în urma unei notificări (prin e-mail, sms, publicare pe pagina web sau altfel).
7.5 Termenii şi Condițiile Speciale pentru Membrii Clubului și modificările acestora vor fi afișate permanent pe www.yves-rocher.ro. Orice Membru al Clubului care nu este de acord cu modificările are oricând posibilitatea de a se retrage din Club.
Termenii şi Condițiile Speciale pentru Membrii Clubului se completează cu Termenii şi Condițiile de Vânzare la Distanță şi cu Termenii de Utilizare a Site-ului, așa cum sunt acestea afișate pe www.yves-rocher.ro. Nicio renunțare din partea Yves Rocher Romania SRL la oricare dintre drepturile menționate de aceste Termeni si Condiții, de Termenii și Condițiile de Vânzare la Distanță și Termenii de Utilizare ai Site-ului nu va produce efecte, cu excepția situației în care Yves Rocher specifică în mod expres că este vorba despre o renunțare şi comunică în scris că renunță.

Mărcile, logo-urile si prezentările produselor sunt proprietatea Yves Rocher și sunt protejate de prevederile legale. Numai Yves Rocher poate autoriza utilizarea acestora. Regulile de comunicare în mediul online cu privire la produsele Yves Rocher sunt stabilite de Yves Rocher.

* Prezentele Termenii şi Condițiile Speciale pentru Membrii Clubului se completează cu prevederile din secțiunea Termeni şi Condiții de Vânzare la Distanță, Termeni şi Condiții de Utilizare a Site-ului, Politica de Protecție a Datelor Personale respectiv Politica Cookies. Vă rugăm să le citiți.
Acceptarea Termenilor şi Condițiilor la plasarea comenzii echivalează cu acceptarea tuturor acestor termeni şi condiții și faptul ca au cunoștință despre termenii din secțiunea «Politica de Protecție a Datelor» respectiv „Politica Cookies».

 

Utilizarea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor, vă rugăm să le citiți aici. Folosim cookie-uri pt. funcţionarea site-ului, personalizarea conţinutului, pt. scopuri de marketing şi statistică inclusiv publicitate personalizată (inclusiv profilare în cadrul Yves Rocher și alte site-uri web și servicii de internet), vă rugăm să citiți aici. Prin continuarea navigării acceptați modul de utilizare al cookie-urilor sau al altor tehnologii de tracking, inclusiv cu scopul de a vă prezenta publicitate personalizată. Puteți dezactiva această funcție din opțiunile de navigare pe internet, selecta cookie-urile pe care doriţi să le ştergeţi (cookie-uri proprii sau cookie-uri terţe) - aflaţi mai multe/exprimaţi-vă opţiunile aici. Utilizarea site-ului fără modificarea setărilor înseamnă că acestea vor fi salvate în memoria dispozitivului.

Află mai multe